Synssans


Jeg er optaget af motivet bag billedet. De forhåndsantagelser man som fotograf tænker i, uden at tænke over det. Fremfor at reproducere, bestræber jeg mig på at være bevidst om, at identificere og nuancere etablerede sociale kategorier. For eksempel om hjemløse, handicappede eller flygtninge. Min ambition er at udfordre de klichéer vi tænker i og skabe konstruktive dagsordensættende historier. Det er vigtigt for vores samfund og fællesskab hvilke historier, der bliver fortalt og hvordan. Det er vigtigt at historierne inkluderer de mennesker, der optræder som motiv, i den store fortælling om fællesskab.


Dokumentarfotografiet er en unik metode til at leve med og ind i medmenneskers virkelighed. Dokumentarisme kan tage os steder hen, hvor vi fornyer vores forestillinger om det, vi tror, vi ved. Jeg kombinerer nærværet i den intuitive fotografiske metode med antropologiens teoretisk funderede bevidsthed om de udfordringer, der er ved at "fortælle de andre". Ved at arbejde aktivt og bevidst med mine fordomme og forestilinger i dialog med mine motiver, forsøger jeg at stille mig til rådighed for de mennesker og miljøer jeg færdes i. Forhåbentlig får jeg på den måde skabt et mere reelt billede af mine motivers livsverdener.


Min hovedkompetence er som fotojournalist. Still fotografiet  er den metode hvor udstyret fylder mindst og giver mest tid og plads til at være i relationen til motivet. Til at være nærværende. Jeg har siden min uddannelse som dokumentarfotograf undervist på alle niveauer fra folkeskole til universitet. Jeg er motiveret af samme interesse: at forstå, dele og udvide livsverdener. Min egen såvel som mine studerendes. Både læring og fotografering foregår i dialog og med fokus på autenticitet. Jeg er professionel i teori og metode. Men mine informanter, studerende og motiver er alle eksperter i deres livsverdener. I forhold til at forstå og formidle deres oplevelse er jeg en amatør og min rolle er at lytte og facilitere.

Using Format